Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2


Deklaracja dostępności cyfrowej
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wojciech Kulig, absolwent sławieńskiego liceum, obecnie dziennikarz "Głosu Koszalińskiego", był gościem na zajęciach "elementy dziennikarstwa", które cyklicznie odbywają się w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. Tematem lekcji online było zagadnienie "Czy dziennikarz może zmieniać świat?". Uczniowie klas 1a i 1b rozmawiali o specyfice zawodu dziennikarza w mediach tradycyjnych i elektronicznych, dziennikarstwie obywatelskim, pracy w mediach lokalnych. Wojciech Kulig opowiedział także o studiach dziennikarskich, drodze do kariery, doświadczeniu pracy w stacjach telewizyjnych (TVN, TVR, TVP3 Szczecin), sekcji internetowej Polskiego Radia, pracy w redakcjach popularnych programów "Mamy Cię", "Rozmowy kontrolowane", "Bliżej Gwiazd".
- Poznaliśmy blaski i cienie pracy dziennikarza - mówi Michał - nasz gość nie ukrywał, że dziennikarstwo to niełatwy kawałek chleba, jednak o swojej pracy mówił z taką pasją, że zacząłem poważnie myśleć o dziennikarstwie. - Dla mnie najciekawszy był fragment lekcji poświęcony najważniejszym cechom dziennikarza: bezstronności i wrażliwości - komentuje Julia.
Wszystkich zainteresował także projekt www.wikingiwilkolak.pl. Strona podróżnicza, której współtwórcą jest Wojciech Kulig, wzięła się z pasji podróżowania, a zawiera teksty i filmy, które powstają podczas licznych podróży. W tej chwili Wiking i Wilkołak realizują serię filmów promujących Powiat Sławieński (patrz zdjęcie niżej, zrobione specjalnie dla liceumslawno.com). - Być może to początek nowej życiowej przygody, realizacji pasji i sposobu zarabiania na życie - podsumował dziennikarz - bądźcie wierni sobie, wierni marzeniom, zainteresowaniom, pasjom. To jedyna droga do szczęścia.

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Dominika Hibner-Kubera |
1

Zwracam się z prośbą do absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 r. o zapoznanie się wytycznymi istotnymi dla zdających, a także z pozostałymi informacjami zamieszczonymi poniżej.

1. Wytyczne istotne dla zdających.
2. Informacje na temat szczególnych rozwiązań - matura 2020.
3. Terminy egzaminów (aktualizacja z dnia 20.05.2020 r.).
4. Materiały i przybory pomocnicze.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

27 maja 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Goście online". W lekcji języka niemieckiego uczestniczyła Dominika Maj, germanistka, tłumacz przysięgły, była nauczycielka języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie a obecnie nauczycielka języka niemieckiego w MarienSchule Cloppenburg (północno-zachodnia część Niemiec, Dolna Saksonia). Głównym tematem rozmowy były metody nauki języków obcych, a także niemiecki system edukacyjny. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Dominika Hibner-Kubera, a uczestniczyli uczniowie klas 1a i 1b.

Droga do języka niemieckiego.
Język niemiecki odegrał i odgrywa w życiu Dominiki Maj ważną rolę. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Niemiec na roczny pobyt w rodzinie niemieckiej jako Au pair (opiekunka dzieci). AU PAIR jest programem wymiany edukacyjno- kulturowej młodzieży w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pani Dominika była jedną z pierwszych w Polsce, którzy w latach 90. wyjeżdżali poza granice kraju, by nauczyć się języka. Ten wyjazd okazał się przepustką na studia - filologię germańską. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie, którą wspomina z wielkim sentymentem.

Co zapamiętaliśmy z rozmowy?
"Nie trzeba wyjeżdżać jako Au pair, aby nauczyć się języka, ponieważ dzisiaj jest wiele innych możliwości doskonalenia umiejętności językowych, jak np. TANDEM językowy (podczas rozmów online możemy uczyć kogoś lub nauczyć się od kogoś języka obcego). Dochodzą do tego wymiany uczniowskie czy obozy językowe. Najważniejsze jest osłuchanie z językiem. Współcześnie jest o wiele więcej możliwości nauki języka, można się go uczyć ciekawiej niż 20 lat temu, wykorzystujcie technologie informatyczne".

"Nauka słownictwa będzie łatwiejsza jeśli skorzystacie z ciekawych metod nauki jakie oferują programy i aplikacje internetowe. Zajrzyjcie do Google Play - jest ich tam mnóstwo. aplikacji np. metodę obrazkową. Można też prościej - ja drukowałam zestawy słówek i wieszałam w pokoju. Uwierzcie, skuteczne, większość z nas to tzw. "wzrokowcy". Bardzo ważne jest także powtarzanie konkretnych struktur językowych, trzeba je zapamiętać, by sprawnie komunikować".

"Błędy są naturalne, a strach przed mówieniem niepotrzebny. Język jest narzędziem, który powinniśmy wykorzystać. Skupiamy się na rozmowie z inną osobą, nie na błędach, które popełniamy lub możemy popełnić, najważniejszy jest człowiek. Rozmówca zawsze musi być dla nas najważniejszy. To niej jest tylko kwestia umiejętność językowych, a raczej kultury : Starajcie się mieć także inne zainteresowania i pasje, o których możecie z kimś porozmawiać, trzeba dbać o wszechstronny rozwój. Inni ludzie zawsze to doceniają, wszędzie, w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Birmie.

Serdecznie dziękujemy Pani Dominice Maj! Dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w spotkaniu było to bardzo ważne doświadczenie.
Dominika Hibner-Kubera

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zapraszamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz. U. poz…. ze zmianami) ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty obowiązuje do dnia 7 czerwca 2020 r.
Informuję, iż:

 1. Nauczanie odbywa się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. wszystkim zainteresowanym uczniom (w przypadku niepełnoletniego ucznia - za zgodą rodziców) i słuchaczom zapewnia się na terenie szkoły konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 3. Uczniowie i słuchacze mogą korzystać z księgozbioru po wcześniejszym umówieniu przez e-dziennik z nauczycielem bibliotekarzem.
 4. Biblioteka szkolna będzie czynna:
  a) we wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 13.00,
  b) w piątek w godz. 11.00 - 13.00,
  c) w innym terminie umówionym indywidualnie.
 5. Ze względu bezpieczeństwa w konsultacjach będą mogli wziąć udział tylko ci uczniowie i słuchacze, którzy zgłoszą taką potrzebę wychowawcy klasy. Zgłoszenia należy dokonywać na dzień przed terminem konsultacji do godz. 10.00.
 6. Harmonogram konsultacji, wg zgłoszonego zapotrzebowania, został ogłoszony przez e-dziennik.
 7. Konsultacje dla danej klasy odbywają się w wyznaczonych salach.
 8. Konsultacje dla maturzystów odbywają się po umówieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu, który z jednodniowym wyprzedzeniem powiadomi o nich sekretariat szkoły.
 9. W czasie konsultacji organizowanych na terenie szkoły obowiązują procedury opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Zdrowia (MZ) i Ministra Edukacji Narodowej (MEN).
Procedura dotycząca ucznia lub słuchacza podczas konsultacji na terenie Zespołu Szkół w Sławnie od 1 czerwca 2020 r.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, był gościem pierwszego spotkania online- lekcji wiedzy o społeczeństwie w kl. 1a. Zajęcia poprowadził Mirosław Kopowski. "Samorządni obywatele" to wiodący temat wykładu i dyskusji burmistrza z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Rozmawiano o roli obywateli w życiu miasta Znakomita lekcja demokracji i samorządności - skomentowali uczestnicy wirtualnego spotkania, uczniowie LO. Panie Burmistrzu! Dziękujemy za wizytę w naszej szkole.

1

Kolejny gość na zajęciach online w sławieńskim liceum. Tym razem, na lekcji języka angielskiego, Nikodem (Eggar's School, Alton) konwersował z uczniami klasy 1a. Zajęcia poprowadziła Iwona Wojniak. Jedenaście lat w angielskich szkołach to dobra rekomendacja umiejętności lingwistycznych Nikodema, któremu za udział w lekcji bardzo dziękujemy.


0

„Świadomy interpretator sztuki malarskiej” to temat publicznej lekcji wiedzy o kulturze, którą online poprowadziła nauczycielka LO w Sławnie, Barbara Gębusia. W lekcji uczestniczył Grzegorz Machłaj, artysta plastyk, kurator wystaw, animator zdarzeń kulturalnych w Sławnie. Wprowadził uczniów w sztukę opisu i analizy dzieła plastycznego. To była niezwykła lekcja czytania tekstów kultury, świata i człowieka, a pretekstem był obraz „Małżeństwo Arnolfinich” Jana van Eycka z 1434 roku. Dziękujemy Mistrzu!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Elżbieta "Matejko" Gaik |

1

Wiking i Wilkołak realizują materiał promujący polskie wybrzeże. Dzisiaj byli w Sławnie i odwiedzili naszą szkołę. Wiking, Wojciech Kulig, dziennikarz, absolwent sławieńskiego liceum, będzie gościem kolejnego spotkania online - 28 maja 2020 r. Zainteresowani udziałem: mial do Jarosław Strześniewskiego. Na zdjęciu z dyrektorem LO w Sławnie, Renatą Biernacką. Filmy, artykuły podróżnicze Wikinga i Wilkołaka znajdziecie na stronie http://wikingiwilkolak.pl. Polecamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

19 maja 2020 r. z inicjatywy Hanny Lińskiej, uczennicy klasy 1a, odbyła się wideokonferencja z Malwiną Giełdon, koordynatorką Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w której uczestniczyli także dyrektor LO, Renata Biernacka i ksiądz katecheta, Wojciech Skiba. Temat spotkania: realizacja w naszej szkole projektów w oparciu o nauki papieża Franciszka zawarte w encyklice "Laudato Si'" ("Pochwalony bądź"), poświęconej trosce o środowisko naturalne człowieka. - Chcemy przybliżyć uczniom naszego liceum szeroko pojęty temat ekologii – mówi ksiądz Wojciech - Zbliżające się działania przybliżą tematy konsumpcjonizmu, przemysłu odzieżowego i jego wpływu na środowisko oraz ludzi, minimalizmu, less waste czy upcyklingu. Czas trwania akcji: czerwiec-listopad 2020. Strona projektu: http://laudatosi.caritas.pl/

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 Tegoroczna edycja konkursu "Kangur matematyczny" zostanie przeprowadzona zdalnie za pomocą platformy Dzwonek.pl. Konkursowi patronują Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Konkurs właściwy będzie poprzedzony tzw. konkursem próbnym w terminach:
» kategoria Student - 22.05.2020 r. godz.14.30 (klasy II i III)
» kategoria Junior - 22.05.2020 r. godz. 16.30 (klasy I)
Właściwy Konkurs Kangur 2020 odbędzie się w terminie:
» kategoria Student - 28.05.2020 r. godz.16.30 (klasy II i III)
» kategoria Junior - 29.05.2020 r. godz. 16.30 (klasy I)

Powodzenia!
Magdalena Przybył

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Na podstawie §1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z uwagi na nowe terminy egzaminów maturalnych ulegają zmianie terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam 8 i 9 czerwca 2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Według Zarządzenia nr 4/2019 - 2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego z dnia 30 września 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno wychowawczych pozostaje 12 czerwca 2020 r.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1


napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2