Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2


Deklaracja dostępności cyfrowej

1

Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzeniu załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Arkusze egzaminacyjne
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2: wypracowanie - 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt - zadania zamknięte; 17 pkt - zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015-2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym - nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Niezbędne dokumenty matury w 2021 r. znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka.
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby - te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.
Przeczytajcie prezentację Hanny Lińskiej i Zuzanny Grudzień.
Karolina Stępień

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 Dzisiaj, w ramach konsultacji, odwiedzili nas w szkole maturzyści. Nie mogliśmy przegapić okazji, żeby to uwiecznić i podzielić się tą radością. A ponieważ mikołajki tuż, tuż, więc przesyłamy mikołajkowe pozdrowienia. Wszyscy tęsknimy za Waszą obecnością i wyczekujemy rychłego powrotu do szkoły. Dbajcie o siebie i innych:)
Irena Rogowska

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposoby zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS, promowanie asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS to cele obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie.
- W tym roku postawiliśmy na edukację i przeprowadziliśmy Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV - powiedziała Aleksandra Stępień, koordynatorka akcji w liceum - poza tym lekcje biologii wzbogaciliśmy o zagadnienia profilaktyki AIDS, a na facebookowej stronie szkoły ukazał się artykuł na ten temat.
Wyniki konkursu udowodniły, że licealiści wiedzą dużo. Dorota Pszczółkowska oraz Hanna Musiał uzyskały 100% poprawnych odpowiedzi, a sześcioro uczniów - Łucja Łysiak, Weronika Jarosz, Oliwia Koszal, Aleksandra Iwaniuk, Oliwia Borowiec oraz Jakub Łopata - 90%. Serdecznie gratulujemy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Aleksandra Stępień |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

W bieżącym roku nasza szkoła, inspirowana inicjatywą Urzędu Miejskiego w Sławnie, po raz drugi wzięła udział w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa. Temat przewodni - "Korowód pokoleń". Do pracy historycznej, mającej na celu zebranie i opracowanie wiadomości o ludziach, którzy byli pionierami budującymi polskość na terenie Pomorza Środkowego, przystąpiło czworo uczniów klasy 2a: Zuzanna Grudzień, Hanna Lińska, Łucja Łysiak i Wojciech Radawiec.
Przez kilka miesięcy zbierali informacje o członkach swoich rodzin, którzy podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu rozpoczynali budowę swojej małej i wielkiej ojczyzny. Bardzo dużym utrudnieniem w pracy były ograniczone możliwości kontaktów z członkami rodziny, a także z nauczycielami szkoły i pracownikami Urzędu Miejskiego. Dzięki dużemu wysiłkowi powstały trzy prezentacje zawierające wiele materiałów faktograficznych, w których poznajemy pasjonujące historie niezwykłych ludzi.
Wykonane prace stały się ważnymi dokumentami ukazującymi przełomowe momenty naszej narodowej i lokalnej historii.
Wymienieni uczniowie, za wkład w szerzenie wiedzy o historii regionalnej, zostali wyróżnieni najwyższymi ocenami szkolnymi, otrzymali również podziękowania i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sławna.
Mirosław Kopowski

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego dołączył do przedsięwzięcia Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza. Inicjatywę realizuje Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w ramach projektu Ekologia integralna encykliki Laudato si' w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych, której patronuje Politechnika Koszalińska. Działanie wpisuje się w interdyscyplinarną innowację pedagogiczną EkoSzkoła wdrażaną w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie.
W listopadzie ksiądz Wojciech Panek podczas zdalnych lekcji wprowadził licealistów uczęszczających na katechezę w przesłanie encykliki papieża Franciszka Laudato si' (z jęz. włoskiego: Pochwalony bądź) poświęconej trosce o wspólny dom, jakim jest nasza planeta.
W ramach projektu otrzymaliśmy czujnik smogu, za pomocą którego codziennie dokonujemy pomiarów jakości powietrza w okolicach szkoły i przesyłamy wyniki do bazy danych. Na razie, podczas ograniczonego funkcjonowania szkoły, robi to jeden z nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że po feriach szybko przekażemy go grupie projektowej.
Detektor, jako urządzenie proste w obsłudze, ale pozwalające na szybkie zbadanie zawartości zawieszonych w powietrzu pyłów PM2.5 oraz PM.10 oraz formaldehydu i lotnych związków organicznych, wzbogaci zajęcia z zakresu ochrony środowiska. Więcej dowiecie się już wkrótce na lekcjach biologii, chemii i geografii.
Zachęcam naszych uczniów do udziału w konkursie artystycznym oraz filmowym towarzyszącym przedsięwzięciu. O szczegóły należy pytać panią Elżbietę Gaik lub księdza Wojciecha Panka.
Renata Biernacka


napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, nauka zdalna w szkołach została przedłużona do Świąt Bożego Narodzenia, a zaraz po świętach - 4 stycznia 2021r. - rozpoczną się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia 2021 r.
Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie nadal obowiązują zasady nauczania online z wykorzystaniem platformy Office 365 - aplikacji MS Teams.
Zebrania z rodzicami w dniu 24 listopada 2020 r. odbędą się w formie zdalnej na platformach wskazanych w e-dzienniku przez wychowawców.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie ulegną również arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można przygotować się do egzaminów.

W tej chwili wiadomo na pewno, że zmiany będą dotyczyły:
w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1

Czy wiesz co oznacza słowo tolerancja? Tolerancja to z języka łacińskiego - tolerantia - cierpliwość, wytrwałość.
Każdy z nas jest inny. Różnimy się nie tylko kolorem skóry, wzrostem, wyglądem, pochodzeniem, różnicą wieku - ale także kulturą, wartościami, poglądami, myślami, upodobaniami i tym, co jest dla nas ważne.

Kiedy spotykamy tego INNEGO - który z różnych względów może się od nas RÓŻNIĆ, nie musimy go akceptować, bo to może wbrew naszym wartościom - ani się z nim zgadzać, bo może myślimy inaczej.
Mamy wybór! Możemy się od niego odwrócić, zbudować ścianę, zamknąć na jego odmienność, nie chcieć patrzeć ani słuchać lub możemy być cierpliwi, otworzyć oczy, przyjrzeć mu się, poznać go, posłuchać, zrozumieć i stać się BOGATSZYM o jego punkt widzenia.
DAĆ MU PRAWO DO WOLNOŚCI I BYCIA INNYM, czyli BYĆ TOLERANCYJNYM.
A TY ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ CZYM DLA CIEBIE JEST TOLERANCJA?

Zapraszam do szukania odpowiedzi na to pytanie w poniższych materiałach.
1. Prezentacja Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
2. Dzień Tolerancji.

Karolina Stępień pedagog szkolny

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

ifo Od dnia 18 listopada 2020 r. uczniowie kl. 3 w I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, które będą odbywały się na terenie szkoły.
Chęć udziału należy zgłosić danemu nauczycielowi przedmiotu poprzez e-dziennik na dzień przed planową konsultacją.
Harmonogram konsultacji na każdy tydzień udostępnia wychowawca klasy.
Renata Biernacka

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Prezentujemy kotyliony, które powstały w ramach zajęć artystycznych klasy 1a z okazji Narodowego Święta Niepodległości. - Robimy to od wielu lat i kwarantanna nie zwalnia nas z tej tradycji - mówi Karolina z kl. 1a.
- Zajęcia poprzedziła pogadanka na temat symboliki barw narodowych i techniki przygotowania kotylionu - dodała prof. Elżbieta "Matejko" Gaik - warsztaty plastyczne były odpowiedzią na inicjatywę Prezydenta Bronisława Komorowskiego zapoczątkowaną w 2010 roku, który zachęcał do kultywowania tradycji niepodległościowej przez noszenie kotylionów nawiązujących do barw narodowych.

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Elżbieta "Matejko" Gaik |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2