Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1


Deklaracja dostępności cyfrowej

Zarządzenie dyrektora nr 8/2006/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych.

Na podstawie § 10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 IV 1992 r. (Dz.U. 1992/36/155, 1993/83/390, 1999/67/753) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zarządzam co następuje:

Rekolekcje dla młodzieży katolickiej I LO w Sławnie na wniosek Ks. Proboszcza Grzegorza Fąsa odbędą się w dniach 19, 20, 21 marca 2007 r. Nauki i nabożeństwa rekolekcyjne odbywać się będą w kościele parafialnym pw. WNMP w Sławnie od godz. 8.00 do 9.30.
1. W dniach 19 i 20 marca (poniedziałek, wtorek) zajęcia szkolne odbywać się będą według planu od 3 lekcji, tj. od godz. 9.50.
2. W dniu 21 marca 2007 po naukach rekolekcyjnych zajęć dydaktycznych nie będzie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.03.2007 r.

Uwaga maturzyści i nauczyciele! Harmonogram egzaminów maturalnych znajdziecie tutaj. Przeczytajcie także inne zarządzenia dyrektora.Zarządzenie dyrektora nr 7/2006/2007 z dnia 7 marca 2007 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

1. dzień pracy I Liceum Ogólnokształcącego 30 kwietnia 2007 r. zostanie odrobiony w dniu 10 marca 2007 r.
2. dzień pracy I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 30 kwietnia 2007 r. zostanie odrobiony 20 marca 2007 r.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.Zarządzenie dyrektora nr 6/2006/2007 z dnia 7 marca 2007 r.


Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2006 r. wprowadzającej identyfikatory uczniów i pracowników zarządzam co następuje:
1. od dnia 8 marca 2007 r. każdy nauczyciel i pracownik Zespołu Szkół w Sławnie zobowiązany jest do noszenia identyfikatora;
2. każdy nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania obowiązku noszenia identyfikatorów przez uczniów.Zarządzenie dyrektora nr 5/2006/2007 z dnia 7 marca 2007 r.


Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2006 r. wprowadzającej identyfikatory uczniów i pracowników zarządzam co następuje:
1. od dnia 8 marca 2007 r. każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie zobowiązany jest na terenie szkoły do noszenia identyfikatora wykonanego według wzoru zgodnego z uchwałą;
2. brak identyfikatora wpływać będzie na obniżenie oceny sprawowania;
3. świadome i notoryczne uchylanie się od obowiązku noszenia identyfikatora będzie karane karami statutowymi zgodnie z § 50 Statutu szkoły, tj. upomnienie przez wychowawcę, upomnienie przez dyrektora szkoły, nagana wychowawcy klasy, nagana dyrektora;
4. w przypadku zagubienia lub zniszczenia identyfikatora uczeń ma obowiązek niezwłocznie wyrobić identyfikator w sekretariacie szkoły, pokrywając koszt w wysokości 5 zł, a w przypadku zapomnienia, wypożyczyć zastępczy pokrywając koszt plakietki w wysokości 1 zł;
5. przekazywanie osobom trzecim lub podrabianie identyfikatora podlega karom statutowym szkoły;
6. jeżeli identyfikatorem posługiwać się będzie osoba nie będąca uczniem naszej szkoły, to o tym fakcie należy powiadomić policję;
7. wszyscy nauczyciele są zobowiązani do egzekwowania obowiązku noszenia identyfikatorów przez uczniów zwracając im uwagę i wnioskować u wychowawcy obniżenie oceny sprawowania i kar statutowych;


Jednocześnie przypominam, że wspomniana uchwała uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a jej celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole, dbałość o porządek i jej dobry wizerunek.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2